izfen-arge

İZFEN – Araştırma & Geliştirme

İZFEN Mühendislik, Türkiye’de iş hayatına başladıktan sonra sektörün dönüm noktalarında pek çok yerli ve yabancı projeye imza attı. Kurulduğu günden bu güne kadar özellike yenilenebilir enerji sektöründe birçok tesis projelendirmiş ve devreye almıştır. Bu doğrultuda, başta Güneş Enerji Santralleri olmak üzere, Rüzgar, Biyokütle ve Biyogas, Kojenerasyon tesislerini de anahtar teslim yapıp, teslim etmekteyiz. Bununla birlikte Enerji İletim Hatları, Trafo Merkezleri, İndirici Merkezler, Dağıtım Merkezleri projelerinde de İZFEN Mühendislik aktif rol oynamaktadır.

İZFEN Mühendislik gelişen teknolojiye her zaman ayak uydurmayı başarmış ve kendini sürekli geliştiren bir şirket yapısına sahiptir. Bu nedenle sektörde yürüttüğümüz çalışmalarda Ar-Ge faaliyetlerine oldukça önem veriyor ve bu anlamda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize “en iyi hizmet” inancını benimseyerek yaptığımız Ar-Ge faaliyetleri gelişen teknoloji ile buluştuğunda ortaya “inovasyon” olarak tanımladığımız olgu çıkıyor.

İZFEN Mühendislik Ar-Ge Çalışmaları Kapsamında;

  • Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek,
  • Üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak,
  • Sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak,
  • Üretilen teknolojik, bilimsel bilgiyi ticarileştirmeyi amaçlamaktadır.
izfen-arge-2