İZFEN Mühendislik - Elektrik Altyapı Projeleri

Santralden elde edilen enerjinin doğru ve kayıpsız olarak aktarılabilmesi için uygun bir altyapı kurulması gerekir. Panellerin ürettiği elektriği kayıpsız ve en güvenli şekilde hedefine ulaştırmak için doğru hesaplanmış bir yeraltı kablolama işlemi uygulanmalıdır. Elektriğin güvenli ve doğru şekilde alçak gerilim ve orta gerilim şebekelerine aktarılabilmesini trafo merkezleri sağlamaktadır. Düzgün ve doğru şekilde yapılandırılmış bir altyapıyı uygun bir trafo merkezi ile buluşturduğumuzda elde ettiğimiz enerjiyi en doğru şekilde aktarabiliyoruz.

Elektriğin güvenli ve doğru şekilde şebekeler arasında transferinin gerçekleştirilebilmesi için bir nakil hattına ihtiyaç vardır. Enerji nakil hatları santralde üretilen elektriğin hedefe ulaşabilmesini sağlayan ara bağlantı elemanlarıdır. Elde edilen enerjinin kayıpsız ve en güvenli şekilde aktarımının sağlanabilmesi için uzman bir çalışma ve düzgün hesaplamalar gerekir. İZFEN Enerji firması olarak, taahhütünü yaptığımız projelerde uygun altyapı ihtiyaçlarınızı belirleyerek buna yönelik çalışmalar yapıyoruz.