İZFEN - Enerji Santrali Projeleri

Dünya üzerinde yaşayan kişi sayısındaki artışla doğru orantılı olarak dünya genelinde enerji ihtiyaçlarıda sürekli olarak artış göstermektedir. Söz konusu bu enerji ihtiyaçlarını karşılamak için enerji üretimi gerçekleştirecek ve iletebilecek santraller kurulmaya başlanmıştır. Başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere çeşitli hammaddelerden enerji üretilerek tüketilmektedir. İhtiyaç duyulan enerjiyi üretebilecek ve iletebilecek birçok enerji santrali çözümü bulunmaktadır.

İZFEN ENERJİ olarak ana faaliyet konularımız başta Yenilenebilir Enerji Tesisleri olmak üzere, Enerji Santrallerinin Tasarımı MühendisliğiMalzeme Tedariği ve Anahtar Teslim Kurulum faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Bu doğrultuda, başta Güneş Enerji Santralleri olmak üzere, Rüzgar, Biyokütle ve Biyogas, Kojenerasyon tesislerini de anahtar teslim yapıp, teslim etmekteyiz. Bununla birlikte Enerji İletim Hatları, Trafo Merkezleri, İndirici Merkezler, Dağıtım Merkezleri projelerinde de Anahtar Teslim çözüm sunmaktayız.

İZFEN, 2011 yılından bugüne değin toplamda 180MW gücünde Enerji Santrali Geliştirme, Projelendirme, Malzeme Tedariği, Kurulum ve Devreye Alma deneyimi kazanmıştır.