İZFEN – Topoğrafik Arazi ve Çatı Çalışmaları

Enerji Projelerinin montaj safhalarında topoğrafik çalışmanın doğru bir şekilde yapılması, projenin belirli bir hassasiyette doğru çalışmasına doğrudan etki eder.Bu nedenle proje sahasının tüm temel noktaları, Trafo Merkezi, Evireçler, Enerji Nakil Hattı GPS Sistemi (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) aracılığı ile 2 mm hassasiyetle topoğrafik olarak işaretlenir.

arazi-calismalari-2
arazi-calismalari-4

Yaptığımız Topoğrafik çalışmalarda, tesisin yapılabileceği faydalı alanı, arazinin coğrafi yapısı, mevcut Fay Hatları haritası ve Çevre Düzeni Planları ile ilişkilendirerek ve mevcut Toprak Koruma Kanunlarına uygun şekilde oluşturmaktayız. Genelde Elektrik Santralleri Sulu Tarım Arazileri ve Tarımsal Bütünlüğü bozan alanlarda yapmak pek mümkün olamamaktadır.

Arazi ve Çatı Projelerinde, doğru ve kolay montaj yapılabilmesi için, doğru ve yüksek hassasiyetli Topografik Cihazlarımızla detaylı bir haritacılık çalışması gerçekleştirmekteyiz.

İZFEN ile inovasyona adım atın.