izfen-muhendislik

İZFEN Kalite Yönetimi

İZFEN Enerji üstlendiği taahhüt işlerini; kalite ve iş güvenliğinden ödün vermeden, zamanında, müşteri memnuniyeti odaklı gerçekleştirmeyi prensip edinmiştir.

proje-yonetimi

Firmamızın Kalite ve İSG Politikası:

Sıfır iş kazası temel hedefi ile çalışmayı, bu maksatla sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak sureti ile verimliliği arttırmayı, Ulusal ve Uluslararası standartlara, yürürlükteki mevzuatlara uygun metotlarla çalışmayı ve böylelikle performansı arttırmayı, kalite, işçi sağlığı ve güvenliği konularında bilinci arttırmak için şirket içinde sürekli eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, çözüm ortaklarımızın da şirketimiz kadar duyarlı bir şekilde gereklilikleri yerine getirmelerini sağlamayı, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı, İZFEN Enerji olarak kabul ve taahhüt ediyoruz.

© İZFEN ©