biyokutle-tesisi

IZFEN Enerji – Biyokütle Tesisleri

Biyokütle enerjisi, alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir yere sahip olan ve güneş enerjisi var olduğu sürece fotosentez yolu ile karbon depolayabilen bir enerji kaynağıdır. Biyokütle tesisleri ihtiyaca bağlı olarak katı, sıvı ve gaz formlarda enerjiler üretebilmektedir. Ayrıca biyokütle santrallerinden elde edilen enerjilerin kolay depolanabilir olması da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantaj sağlamaktadır.

Biyokütle Tesisi Nedir?

Enerji kaynağı olan organik maddeler fotosentez yoluyla sentezlenirken açığa çıkan oksijen atmosfere verilir. Yani doğada çürüyerek yok olacak biyolojik atıklardan enerji üretmek için tasarlanan santrallere biyokütle tesisi ismi verilmiştir.

Biyokütle Enerjisinin Gündemi

  • Fosil kökenli yakıtların neden olduğu çevre kirliliğini azaltmak
  • Egzoz emisyonlarının sağlık açısından risklerini en aza indirmek
  • Enerji güvenliği sağlamak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak
  • Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak
biyokutle-tesisi-2

Biyokütle Tesisi Proje/Kurulum Hakkında Bilgi Alın.

© 2009-2020 IZFEN Enerji ve İnşaat ©