İZFEN – Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 bir sistem nitelendirmesi olarak tanımlanabilir, üç ayaklı bir organizasyonu ifade etmektedir. Organizasyonun ayakları ise nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemler olarak ayrılmaktadır.

Nesnelerin İnterneti: Makinelerin birbiri ile oluşturduğu kablosuz iletişim mekanizmasını ifade eden olgudur. Sistemin ana yapı unsurları olan robotların her birinin kendi iletişim adresleri bulunmaktadır. Bu iletişim adresleri ile robotlar kendi aralarında iletişim kurarak değişmekte olan üretim stratejilerine hızlı bir şekilde adapte olurlar. Ayrıca bu iletişim protokolleri sayesinde veri analizleri hızlı bir şekilde yapılarak merkeze ulaştırılır.

Hizmetlerin İnterneti: Oluşan yeni hizmet alanlarını ifade eder. Hizmet veren ve hizmet alan taraflar arasındaki ilişkiyi oluşturan yazılımları ifade eder.

Siber-Fiziksel Sistemler: Kendi kendini idare eden ve sahip olduğu sensörler ile karar alma mekanizmasına sahip sistemleri ifade eden kavramdır.

Sistemlerin birbiri ile iletişime olması esasına dayanan endüstri 4.0’da makineler birbiriyle iletişim halinde çalışarak veri analizleri yapacak ve gerektiğinde insana haber verecektir. Makineler arasındaki söz konusu iletişim sensörler aracılığıyla oluşturulacaktır. Tüm bu fonksiyonların amacı ise sistem daha az maliyetli olarak çalışacak, seri üretim gerçekleştirecek ve olası hataların önüne geçerek klasik sistemin aksine çok daha az fire verecektir. Endüstri 4.0 ile birlikte klasik sistemlere oranla sistem çok daha küçük olacak ve üretim miktarında optimum artış sağlanacaktır. Güvenlik açısından ise klasik sistemlere göre kıyaslanamayacak derecede bir artış seviyesi yakalanacaktır. Endüstri 4.0’ın merkezi robotlardır. Bu robotlar verileri analiz ederek makinelerin yönetimini sağlayarak üretim kararlarını alan bir yapıya sahiptir.

Endüstri 4.0 Avantajları

  • Endüstri 4.0 ile birlikte hızlı ve sistematik bir üretim anlayışı benimsenmiştir.
  • Üretim bandında ve sistemlerde oluşacak olası arıza durumları önceden tespit edilerek hızlı onarım ve aksaklıkların giderilmesi sağlanmaktadır.
  • Verimlilik oranı maksimum seviyeye ulaştırılarak optimum kalitede üretim gerçekleştirilmektedir.
  • Esnek üretim yapısı ile işleme teknikleri basit bir şekilde değiştirilebilir.
  • Maliyetler minimuma indirilir.
  • Üretim ve veri analizleri uzaktan izlenebilir, müdehale edilebilir.