İZFEN – Enerji Nakil Hatları

enerji-nakil-hatti

Enerji nakil hatları santrallerde planlı olarak üretilen elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan nakil hatlarıdır. Elektrik üretim tesislerinde üretilen enerjiyi tüketim bölgelerindeki transformatör istasyonlara iletmeyi sağlar ve bu istasyonlardan da son tüketiciye elektriğin ulaştırılmasını mümkün kılar. Enerji nakil hatlarının kontrollü ve planlı bir biçimde inşaa edilmesi enerjinin minimum kayıpla hedefine ulaştırılması için önemlidir.

Enerji nakil hatları belirli standartlara bağlı kalmak şartıyla inşaa edilen, santralde üretilen enerjinin uzak noktalara taşınmasını sağlayan ara bağlantı elemanlarıdır. Nakil hatları genellikle farklı konstrüksiyon yapılarına sahip direkler, iletkenler, topraklama ekipmanları, hırdavat takımları ve izolatör ekipmanları gibi ana yapı taşlarına bağlı enerjiyi nakil etmek için oluşturulan hatlardır.

Enerji Nakil Hatları İnşaası

Enerji nakil hatları kontrollü ve belirli planlar dahilinde bölgelerde inşaa edilir. Elektriğin minimum kayıp ile güvenli bir şekilde aktarılabilmesi için belirli hususların göz önünde bulundurulması gereklidir. Nakil hatları inşaa edilmeden önce bölgeye ait veriler göz önünde bulundurularak taşınacak enerji hesaplanır. Buna yönelik olarak belirli mühendislik hesapları ile güvenli ve kayıpsız iletim hattı kurulumuna başlanır.

Taahhütünü yaptığımız projelerde belirli hususlar incelenerek enerji nakil hatlarını inşaa ederken iletim hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi kriterler önem arz etmektedir.

enerji-nakil-hatti-2
enerji-nakil-hatti-3

Yüksek ve Düşük Gerilim

Enerji nakil hatları yüksek gerilim ve düşük gerilim olarak iki farklı aşamada ele alınır. Yüksek gerilim ve düşük gerilim enerji hatlarını birbirinden ayıran en önemli etken taşıdıkları enerjinin gerilimidir.

Yüksek Gerilim Hatları: Santral ve yerleşke arasına döşenen enerji nakil hatlarıdır.

Düşük Gerilim Hatları: Elektriğin ulaştığı hedefte şehir içi şebeke dağılımlarında kullanılır.