İZFEN – Enerji Verimliliği Kontrolü

Enerji verimliliği kontrolü, bir işin kalitesinden ödün vermeden daha az enerji harcanarak gerçekleştirilen faaliyetler bütününü kapsamaktadır. Örnek vermek gerekirse bir endüstriyel tesiste üretim kalitesinde ve üretim miktarında herhangi bir düşüş yaşamadan kullanılan enerji miktarını optimum seviyeye düşürmek olarak açıklanabilir.

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini birbirinden ayırmak gerekir. Enerji tasarrufu daha az enerji kullanmak anlamı taşırken, enerji verimliliği ise var olan kaynaklarla enerjiyi daha mantıklı ve optimal seviyede kullanmayı kapsamaktadır.

Bu kapsamda;

  • İşe dönüşemeyen, atık enerjinin geri kazanımı,
  • Enerjinin işe dönüştülmesinde gerekli kontrollerin sağlanması ve verimli ekipmanların kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Dünya genelinde nüfus artışı ile birlikte enerji ihtiyaçlarında da ciddi oranda artış gözlemlenmektedir. Gün geçtikçe artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için enerji santralleri inşaa edilmektedir. Bu derecede oluşan enerji ihtiyacı ciddi bir tüketimide beraberinde getirmektedir. İhtiyaç ve tüketim bir araya geldiğinde enerji verimliliği kavramı tam olarak burada devreye girmektedir.

Enerji Verimliliğinde Öncelikli Olarak Değerlendirilen Konular

  • Proses gereği çeşitli şekillerde atılan enerjilerin geri kazanılması planı.
  • Tasarım, proses geliştirme ve akılcı kullanım.
  • Enerji kaçaklarının önlenmesi.
  • Ciddi enerji kaybı yaratan uygulamaların önlenmesi.
  • Bakım çalışmaları.
  • Verimi arttırma planlaması.
  • Hızlı, yeterli ve güvenli ikmal.

İZFEN – Enerji Verimliliği

İZFEN Enerji ve Mühendislik olarak, enerji tüketiminin olduğu tüm iş kollarında ve her alanda enerji verimliliği kontrollerini sağlamaktayız. Üretim ve faaliyetlerden ödün vermeden geliştirilen Know-How teknolojiler ve mühendislik hesaplamaları ile var olan enerjiyi en mantıklı ve doğru şekilde kullanımını sağlıyoruz. Böylece enerjiden tasarruf edilirken, gerçekleşen işten hiçbir şekilde feragat edilmemektedir.