restorasyon-1

İZFEN Yapı Mühendisliği – Restorasyon

Yapı mühendisliğinde projeler her zaman sıfırdan yeni bir yapı inşa etmek üzerine değildir. Yapı mühendisliği inşaatın yanısıra restorasyon kavramınıda içermektedir. Mevcutta var olan bir yapının yenilenmesi, güçlendirilmesi veya özgün bir yapıya dönüştürülmesi üzerine dayanır. Bu şekilde bir yapıyı düzenleme işine verilen isim restorasyondur. Restorasyon bir yapının geri kazanılması, farklı bir amaca hizmet etmesi için düzenlenmesi veya güçlendirilmesi konusunda hizmet eder, bu nedenle yapı mühendisliğinde önemli bir yere sahiptir.

Restorasyon Aşamaları

Bir yapı üzerinde restorasyon işlemine başlanmadan önce yapının detaylı görüntüleri alınarak ince hesaplamalar neticesinde bir proje oluşturulur. Restorasyonun ilk adımı hazırlık aşamasıdır, hazırlık aşamasında yapıya ait tüm faktörler göz önünde bulundurularak planlar ve kesitler oluşturulur. Bu planlar doğrultusunda herhangi bir hataya sebebiyet vermeden mühendislik teknikleri ile yapının restorasyon işlemine geçilir.

Restorasyonun ikinci aşamasında oluşturulan plan dahilinde yapıya uygulanacak müdehale işlemleri belirlenir. Oluşturulan plan ve belirlenen müdehale işlemleri doğrultusunda üçüncü aşamaya geçilir.

restorasyon-2

Restorasyonda üçüncü aşama yapıya hedefler doğrultusunda müdehale etmeyi kapsamaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda yapıya gerçekleştirilen müdehale ile yapı güçlendirilebilir, tasarımı değiştirilebilir veya yenilenebilir.