İZFEN – Robot & Otomasyon

İZFEN Mühendislik, robot & otomasyon alanında İngiliz menşeili partneri ile birçok endüstriyel alanda çözümler sunmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojisi ile birlikte sistemlerin birbiri ile iletişime olması esasına dayalı olarak makineler birbiriyle iletişim halinde çalışarak veri analizleri yapacak ve gerektiğinde insana haber verecektir. Geliştirdiğimiz know-how teknolojiler ile sistemler daha az maliyetli olarak çalışılacak, seri üretim gerçekleştirecek ve olası hataların önüne geçilecektir.

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 bir sistem nitelendirmesi olarak tanımlanabilir, üç ayaklı bir organizasyonu ifade etmektedir. Organizasyonun ayakları ise nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemler olarak ayrılmaktadır. Sistemlerin birbiri ile iletişime olması esasına dayanan endüstri 4.0’da makineler birbiriyle iletişim halinde çalışarak veri analizleri yapacak ve gerektiğinde insana haber verecektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Robotik Uygulamalar

Robotik uygulamalar, Endüstri 4.0 ile birlikte yaygılaşmaya ve gücü keşfedilmeye başlandı. Robotik uygulamalar üretim hızını arttırmak, olası hataları önceden belirleyerek önlemek, verimliliği maksimuma ulaştırarak iş gücünü düşürmek, maliyetleri minimuma indirmek ve veri analizlerini hızlı bir şekilde yapabilmek için uygulanan projelerdir. Endüstriyel alanda üretim çeşitliliğini sağlayan robot teknolojileri hızlı, düşük maliyetli ve optimum kalitede üretim imkanı sağlıyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Üretim Hattı Montajı

Üretim hattı, montaj hattı, fabrika hattı olarak da nitelendirilir ve bir fabrikanın veya endüstriyel işletmenin organize edilmiş montaj stratejinin ana yapı unsurudur. Endüstriyel işletmelerde üretim hattı, hedef ürünü fiziksel bir biçimde bir istasyondan diğer istasyona ulaştırmakla görevli olup mekanik bir sisteme odaklanır. Genellikle taşıma bantlarından oluşan üretim hatları ürünü üretim sahası içerisinde gezdirerek her bölgede farklı bir işlem yapılmasını sağlar.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Üretim Hattı Sökümü

Üretim hattı, fabrika veya endüstriyel bir işletme içerisinde belirli istasyonlar ile oluşturulmuş montaj stratejisinin bir parçasıdır. Montaj hatları ürünün imalat ve montaj aşamasında seri üretim ve optimum kalitede ürün çıkarabilmek için geliştirilmiş bir üretim stratejisidir. Üretim sahasını dolaşan ve her bir istasyonda fiziki ürüne parça ekleme, kalite kontrol gibi unsurların yerine getirildiği bir banttan oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Konveyör Teknolojisi

Konveyör teknolojisi, endüstriyel işletmelerde özellikle ağır yüklü ürünlerin bir noktadan diğer noktaya taşınması için kullanılmaktadır. Farklı sanayi dallarında farklı amaçlar doğrultusundada kullanılabilen konveyör sistemlerinin temel çalışma prensibi ürünlerin bir noktadan diğerine kolay şekilde ulaşımını sağlamak üzerinedir. Konveyör teknolojisi ile birlikte işletmeler zaman ve iş gücü açısından ciddi avantajlar elde etmeye başladı.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.