İZFEN – Robotik Uygulamalar

Robotik uygulamalar, Endüstri 4.0 ile birlikte yaygılaşmaya ve gücü keşfedilmeye başlandı. Robotik uygulamalar üretim hızını arttırmak, olası hataları önceden belirleyerek önlemek, verimliliği maksimuma ulaştırarak iş gücünü düşürmek, maliyetleri minimuma indirmek ve veri analizlerini hızlı bir şekilde yapabilmek için uygulanan projelerdir. Endüstriyel alanda üretim çeşitliliğini sağlayan robot teknolojileri hızlı, düşük maliyetli ve optimum kalitede üretim imkanı sağlıyor. Endüstri alanında robotlar insan gücüyle yapılan işlerin birçoğunu devralmış ve çok daha hızlı, sıfır hata prensibi ile çalışan makinelerdir.

Robot & Otomasyon sistemlerinde makineler yani robotlar birbiriyle iletişim halinde çalışarak veri analizleri yapacak ve gerektiğinde insana haber verecektir. Makineler arasındaki söz konusu iletişim sensörler aracılığıyla oluşturulacaktır. Tüm bu fonksiyonların amacı ise sistem daha az maliyetli olarak çalışacak, seri üretim gerçekleştirecek ve olası hataların önüne geçerek klasik sistemin aksine çok daha az fire verecektir. Endüstri 4.0 ile birlikte klasik sistemlere oranla sistem çok daha küçük olacak ve üretim miktarında optimum artış sağlanacaktır. Güvenlik açısından ise klasik sistemlere göre kıyaslanamayacak derecede bir artış seviyesi yakalanacaktır. Endüstri 4.0’ın merkezi robotlardır. Bu robotlar verileri analiz ederek makinelerin yönetimini sağlayarak üretim kararlarını alan bir yapıya sahiptir.

Robotların Sınıflandırılması

Robotik uygulamalar sahip oldukları kabiliyet ve kullanım alanlarına göre farklılık göstermektedir. Farklı çeşitlerde ve farklı yeteneklerde robotlar bulunmaktadır. Endüstriyel alanda sıklıkla kullanılan ve kabiliyetli robotlar şu şekildedir;

1. Kartezyen Manipülatör

Bu robot tibi endüstriyel alanda çok büyük ve ağır nesnelerin taşınmasında ve hareket ettirilmesinde kullanılmaktadır. Ağır bir yükü hareket ettirmek ve taşımak için optimum fayda sağlayan robotlardır. Bu robot tibinde birbirine dik şekilde bulunan ve kayan eklemler mevcuttur. Mekanik yönden çok sağlam bir robottur fakat hareket eksenleri x, y, z şeklinde olmasından kaynaklı olarak esnekliği kısıtlıdır. Robotun sahip olduğu yapısı gereği hareket etmesi kolaydır ve nesneleri hareket ettirme konusunda yeteneklidir.

2. Silindirik Manipülatör

Yapılması gereken iş ve hedefin aynı doğrultuda olmadığı alanlarda silindirik manipülatör robotlar kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere hareket mekanizması silindir şeklindedir. Kartezyen manipülatörde olduğu gibi bir nesnenin veya yükün bir noktadan bir noktaya ulaştırılmasını sağlayabilir. Kollar düşey ve radyal olarak hareket gerçekleştirmektedir. Dönüş kabiliyeti çok yüksektir ve ürünlerin bir üretim bandından diğer üretim bandına aktarılmasında tercih edilmektedir.

3. Mafsallı Manipülatör

Maksimum derecede hareket imkanına sahip olan mafsallı manipülatör robotlar en çok tercih edilen robotlardır. Bu robotların yapımında insan kol yapısı örnek olarak alındığından dolayı kabiliyetleri sınırsızdır. Boyama, kaynak yapma, montaj, yüzey temizleme gibi birçok endüstriyel alanda tercih edilmektedir. Kabiliyeti en yüksek robotlar arasında yer alan mafsallı manipülatörlerin endüstriyel kullanım alanı çok geniştir.

4. Küresel Manipülatör

Cilalama, transfer, test ve kontrol işlemlerinde tercih edilen robotlardır. İki döner ve bir kayar eklemden meydana gelen küresel manipülatörlerde elektrik motorları tercih edilmektedir. Sahip olduğu hareket mekanizması ve yetenekleri sayesinde çoğunlukla makine montajlarında kullanılmaktadır.

5. Scara Manipülatör

Bu robotlar genellikle elektronik ve mekanik montajında, parça test etmekte, malzeme taşımada, makine yüklenmesi ve boşaltılmasında kullanılmaktadır. Maksimum 20 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir ve dikey, çok hızlı hareketi, çalışma hacmi içerisinde istediği yere çok çabuk ulaşılabilmesini sağlamasından dolayı montaj işlerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

İZFEN Robotik & Otomasyon

İZFEN Robotik & Otomasyon alanında İngiliz menşeili partneri ile birlikte uygun çözümler üretmektedir. Türkiye bandında birçok projede robotik uygulama çözümler sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Robotik uygulama referans ve projelerimize “Robot & Otomasyon Projeleri” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.