ruzgar-enerjisi-santrali

IZFEN Enerji – Rüzgar Enerjisi Santralleri

Rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisinin yer yüzünde oluşturduğu sıcaklık, basınç ve nem olgularından oluşan rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeye yarayan ekipmanların bir araya gelerek oluşturduğu bir üretim tesisine verilen isimdir. Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulumunda rüzgarın hızı, yönü ve esme saati gibi unsurlar esas alınarak uygun çalışma gerçekleştirilir. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi sağlayabilmek için bir rüzgar enerjisi santrali kurulmalı ve bölgenin meteorolojik özelliklerine göre ekipman seçilmelidir.

Rüzgar Enerjisi Santrali Nedir?

Rüzgar enerjisi santrali oluşturulan tribünler aracılığı ile rüzgar gücünü mekanik ve elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere verilen isimdir. Rüzgar enerjisi yenilebilir enerji kaynakları içerisinde en bol ve devamlı oluşan bir unsur olduğundan dolayı tüketime ciddi derecede fayda sağlayan bir enerji kaynağıdır. Ana yapı elemanı rüzgar tribünüdür ve karmaşık bir yapıya sahip olmaması nedeniyle bakım ve arıza masrafı yok denecek kadar azdır. Yapılacak ar-ge çalışmaları ve doğru meteorolojik unsurlar bir araya getirildiğinde devamlı bir enerji kaynağı oluşturacaktır.

ruzgar-enerjisi-santrali-2

Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulumu

Rüzgar enerjisi santrali kurulumunda en önemli etken uygun yer seçimidir. Rüzgar hızının yüksek ve rüzgar hızını kesecek herhangi bir ön etken bulunmayan sahalarda maximum verim alınmaktadır. Bu nedenle ön saha çalışmaları ve uygun yer seçimi rüzgar tribünü kurulumunda önemlidir.

Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulumunda Yapılan Çalışmalar

 • Fizibilite çalışmaları
 • Rüzgar ölçümleri
 • Lidar rüzgar ölçümleri
 • Rüzgar çiftliği yerleşim optimizasyonları
 • Enerji üretim tahminleri- Bankable Reporting
 • CFD modeli
 • Türbin Araştırmaları
 • Rüzgar çiftliği performans ve kabul testleri
 • Çevresel ve ses etkileri araştırmaları
 • Uygulama Projeleri
 • İşletme ve bakım
 • Yatırım uygulamaları
 • Sistem fiyat tespiti ve ekonomik araştırmalar
 • Proje yöntemi

Rüzgar Enerjisi Santralleri (Proje/Kurulum) Hakkında Bilgi Alın.

© 2009-2020 IZFEN Enerji ve İnşaat ©