İZFEN – Veri İzleme Çözümleri

Dünya genelinde artan nüfusa bağlı olarak enerji ihtiyaçları ve tüketimide hızla artış göstermektedir. Artan ihtiyaç ve tüketim doğrultusunda enerji verimliliği kavramı büyük önem kazanmış ve maliyetleri düşürme, çevresel faktörlerin korunması anlamında ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji verimliliği tüketicilerin ihtiyaç duyduğu üretkenlik ve konfordan ödün vermeden daha az maliyet ile kaynaklar üzerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerdir. Enerji verimliliği tasarrufları maksimum seviyeye çıkararak gereksiz maliyetlerin önlenmesini sağlar. Söz konusu bu yapının sistematik bir şekilde kurulabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinin en önemli unsuru ölçme, izleme ve analiz çözümleridir.

Enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler genelde ilk kez uygulandıktan sonra zaman içerisinde izleme ve inceleme yapılmadığından dolayı kaybolmaktadır. Enerji tüketimini azaltmanın ve bu verimi sürekli kılmanın püf noktası enerji kullanımına yönelik verilerin izlenmesi ve analiz edilmesidir. Veri izleme çözümleri, enerji verimliliği konusunda kanıtlanmış ve devamlılığı sağlayan en önemli faaliyettir.

İZFEN Mühendislik Çözümleri

İZFEN Mühendislik olarak enerji verimliliği çalışmalarımız kapsamında veri izleme ve analiz çözümlerini tesisleriniz ile buluşturuyoruz. Organizasyonların enerji tüketimini yakından takip ederek, enerji verimliliğini sürekli kılmak ve oluşan faydanın analiz edilebilmesi için veri izleme çözümleri kurulumu & projelendirmesi gerçekleştirmekteyiz.

Veri İzleme Çözümleri Kapsamında;

  • Organizasyonların enerji tüketimini takip ve analiz ederek buna yönelik adımlar atılabilmesini sağlamak
  • Enerji performansını iyileştirmek,
  • Bilgi, analiz ve rehberlik,
  • Ekonomik başarı ve çevresel koşulları iyileştirmek,
  • Maliyetleri düşürmek,
  • Var olan enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Gereksiz maliyetleri azaltmak,
  • İhtiyaç ve tüketimi en doğru şekilde karşılama faaliyetlerini kapsamaktadır.