Ağır Hizmet Tipi JCP Pod Montajları Üretimi için MiG Kaynak Hücresi Projesi

Binzel kaynak demeti ve su soğutuculu 1 off ABB IRB 2400 L S4C + Architect II kaynak robotu montajı ve projelendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Projeden Görüntüler

Robot & Otomasyon Proje/Kurulum Hakkında Bilgi Alın.