İZFEN – Green Building Çözümleri

Belirli standartlar çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen, yaşayanlara ve çevresel faktörlere standart binalara göre çok daha az zarar veren inşaat pratiklerine green building çözümleri ismi verilmektedir. Green building çözümleri çevre sorumluluğuna bağlı kalarak mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanabilen binaların projelerini kapsamaktadır. Planlama, tasarım, inşaat, işletme, bakım ve yenileme faaliyetlerinde çevresel sorumluluk dikkate alınarak enerji verimliliği ilkelerinide detaylı olarak kapsamaktadır.

Dünya genelinde gerçekleştirilen yapı projeleri ürün üretimi ve enerji tüketimi gibi her türlü faaliyet sera gazı salınımına neden olmakta ve birçok çevresel etki gerçekleştirmektedir. Günümüzde çevresel etkilerin %70 gibi bir oranı yapı projelerinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda green building çözümleri ile gerçekleştirilen yapı projeleri kısıtlı kaynakların kullanımında ve dünya ekonomisinde ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

İZFEN Mühendislik Çözümleri

İZFEN Mühendislik, binaların sürdürülebilir tasarım yoluyla doğal çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik green building sertifikaları ve derecelendirme sistemleri ile söz konusu etkileri azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Green Building çözümleri kapsamında;

  • Araziyi en uygun şekilde değerlendirme,
  • Dönüşebilen ve geri kazanılabilen malzemeler,
  • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı,
  • Güneş ışınlarından maksimum fayda sağlamak,
  • Hava kalitesini arttırmak,
  • Isıtma, soğutma ve aydınlatma giderlerinde maliyeti azaltmak,
  • Çatı, duvar, pencere yalıtımında optimum verim,
  • Optimum enerji verimliliği faaliyetlerini içermektedir.